صفحه مقاله های سایت

مقالات سایت
 

تاریخچه و مزایای بازاریابی اینترنتی

 

 

تاریخچه و مزایای بازاریابی اینترنتی

 

بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد. زیرا طبق تعریفی که از محصول وجود دارد، محصول هر چیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته ای را برآورده سازد با این تعریف میتوان شخص، سازمان، ایده، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد کرد.

 

هدف عمده یک بازاریاب ماواری فروش است و معمولا هدف نهایی، ایجاد تعهد پایدار بین نام تجاری خاص و یک گروه مشتری ویژه است.

 

تعریف بازاریابی:

 

بازاریابی اینترنتی به فرایند جذب و حفظ مشتری گفته می شود که در انجام این نوع بازاریابی باید هدف را مشخص کرد و سپس سایت متناسب با این هدف تهیه کرد تعیین هدف در انجام بازاریابی بسیار مهم است.

 

بازاریابی اینترنتی یعنی فروش مستقیم از طریق وب وایمیل ، بازاریابی اینترنتی نوع پیشرفته بازاریابی سنتی مانند (تبلیغات رادیو، تلویزیون) می باشد .دربازاریابی اینترنتی ما نمی توانیم مانند بازاریاب های که به مشتری ها  مراجعه می کند و توسط گفتار و رفتار مشتری جذب می کند عمل کنیم در این نوع بازاریابی مشتری از طریق وب سایت با ما در ارتباط است.

 

 

 

تاریخچه:

آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد در آن زمان وب سایت ها اطاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با استفاده از فایل ها ی متنی ارائه می دادند و به تدریج گرافیک به سایت های مختلف افزوده شد.

 

مزایای طرح بازاریابی:

 

 • استفاده بهتر از منابع
 • شناخت فرصتهای بازاریابی ) شناخت هزینه فرصت درهر کدام از آمیخته های بازاریابی )
 • تقویت روحیه ی جمعی و کار گروهی به جهت تعریف و هدف گذاری اجزاء سازمان
 • تثبت هویت سازمانی
 • تضمین وصول اهداف

 

یک بازاریاب معتقد است : بازاریابی اینترنتی , امروزه چرخدنده های اصلی اقتصاد دنیای امروزمی باشد

 

 

انواع بازاریابی:

 

 • بازاریابی شخصی

 

بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیتهای که برای ایجاد، حفظ  یا تغییر طرز فکر و برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد.

 

 • بازاریابی سازمان

 

بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیتهای که باعث ایجاد، تغییر یا حفظ طرز تلقی رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می شود.

 

 • بازاریابی مکان

 

بازاریابی مکان تمام فعالیتهای مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکانها وامکانات یک شهر، منطقه یا کشور است.

 

 • بازاریابی ایده

 

بازاریابی ایده یعنی ارائه وعرضه اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییررفتارها و باورهای مردم وسازمانها

 

 • بازاریابی خدماتی

 

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اما سازمانهای خدماتی ای که وصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را برپایه چهارعنصرآمیخته بازایابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند.

 

 

 

 

 

بازاریابی اینترنتی ، تاریخچه، انواع بازاریابی و مزایا

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد. زیرا طبق تعریفی که از محصول وجود دارد، محصول هر چیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته ای را برآورده سازد با این تعریف میتوان شخص، سازمان، ایده، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد کرد.

هدف عمده یک بازاریاب ماواری فروش است و معمولا هدف نهایی، ایجاد تعهد پایدار بین نام تجاری خاص و یک گروه مشتری ویژه است.

 

تعریف بازاریابی:

بازاریابی اینترنتی به فرایند جذب و حفظ مشتری گفته می شود که در انجام این نوع بازاریابی باید هدف را مشخص کرد و سپس سایت متناسب با این هدف تهیه کرد تعیین هدف در انجام بازاریابی بسیار مهم است.

 

بازاریابی اینترنتی یعنی فروش مستقیم از طریق وب وایمیل ، بازاریابی اینترنتی نوع پیشرفته بازاریابی سنتی مانند (تبلیغات رادیو، تلویزیون) می باشد .دربازاریابی اینترنتی ما نمی توانیم مانند بازاریاب های که به مشتریان مراجعه می کند و توسط گفتار و رفتار مشتری جذب می کند عمل کنیم در این نوع بازاریابی مشتری از طریق وب سایت با ما در ارتباط است.

 

تاریخچه:

آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد در آن زمان وب سایت ها اطاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با استفاده از فایل ها ی متنی ارائه می دادند و به تدریج گرافیک به سایت های مختلف افزوده شد.

 

مزایای طرح بازاریابی:

 • استفاده بهتر از منابع
 • شناخت فرصتهای بازاریابی ( شناخت هزینه فرصت درهر کدام از آمیخته های بازاریابی )
 • تقویت روحیه ی جمعی و کار گروهی به جهت تعریف و هدف گذاری اجزاء سازمان
 • تثبت هویت سازمانی
 • تضمین وصول اهداف

 

 

انواع بازاریابی:

 • بازاریابی خود ( شخصی ):

بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیتهای که برای ایجاد، حفظ  یا تغییر طرز فکر و برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد.

 • بازاریابی سازمان:

بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیتهای که باعث ایجاد، تغییر یا حفظ طرز تلقی رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می شود.

 • بازاریابی مکان:

بازاریابی مکان تمام فعالیتهای مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکانها وامکانات یک شهر، منطقه یا کشور است.

 • بازاریابی ایده:

بازاریابی ایده یعنی ارائه وعرضه اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییررفتارها و باورهای مردم وسازمانها

 • بازاریابی خدماتی:

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اما سازمانهای خدماتی ای که وصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را برپایه چهارعنصرآمیخته بازایابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند.

 

- See more at: http://banner-design.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8/#sthash.CnZDWGEQ.dpuf

بازاریابی اینترنتی ، تاریخچه، انواع بازاریابی و مزایا

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی

بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد. زیرا طبق تعریفی که از محصول وجود دارد، محصول هر چیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته ای را برآورده سازد با این تعریف میتوان شخص، سازمان، ایده، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد کرد.

هدف عمده یک بازاریاب ماواری فروش است و معمولا هدف نهایی، ایجاد تعهد پایدار بین نام تجاری خاص و یک گروه مشتری ویژه است.

 

تعریف بازاریابی:

بازاریابی اینترنتی به فرایند جذب و حفظ مشتری گفته می شود که در انجام این نوع بازاریابی باید هدف را مشخص کرد و سپس سایت متناسب با این هدف تهیه کرد تعیین هدف در انجام بازاریابی بسیار مهم است.

 

بازاریابی اینترنتی یعنی فروش مستقیم از طریق وب وایمیل ، بازاریابی اینترنتی نوع پیشرفته بازاریابی سنتی مانند (تبلیغات رادیو، تلویزیون) می باشد .دربازاریابی اینترنتی ما نمی توانیم مانند بازاریاب های که به مشتریان مراجعه می کند و توسط گفتار و رفتار مشتری جذب می کند عمل کنیم در این نوع بازاریابی مشتری از طریق وب سایت با ما در ارتباط است.

 

تاریخچه:

آغاز بازاریابی اینترنتی به اوایل دهه ۹۰ برمی گردد در آن زمان وب سایت ها اطاعات خود را به روشی بسیار ساده و تنها با استفاده از فایل ها ی متنی ارائه می دادند و به تدریج گرافیک به سایت های مختلف افزوده شد.

 

مزایای طرح بازاریابی:

 • استفاده بهتر از منابع
 • شناخت فرصتهای بازاریابی ( شناخت هزینه فرصت درهر کدام از آمیخته های بازاریابی )
 • تقویت روحیه ی جمعی و کار گروهی به جهت تعریف و هدف گذاری اجزاء سازمان
 • تثبت هویت سازمانی
 • تضمین وصول اهداف

 

 

انواع بازاریابی:

 • بازاریابی خود ( شخصی ):

بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیتهای که برای ایجاد، حفظ  یا تغییر طرز فکر و برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد.

 • بازاریابی سازمان:

بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیتهای که باعث ایجاد، تغییر یا حفظ طرز تلقی رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می شود.

 • بازاریابی مکان:

بازاریابی مکان تمام فعالیتهای مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکانها وامکانات یک شهر، منطقه یا کشور است.

 • بازاریابی ایده:

بازاریابی ایده یعنی ارائه وعرضه اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییررفتارها و باورهای مردم وسازمانها

 • بازاریابی خدماتی:

در این زمینه مدیران بازاریابی چندان فعال نبوده اما سازمانهای خدماتی ای که وصول بازاریابی را پذیرفته و طرح ها و برنامه های خود را برپایه چهارعنصرآمیخته بازایابی بنا کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند.

 

- See more at: http://banner-design.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8/#sthash.CnZDWGEQ.dpuf

ارتباط با ما:

برای ارتباط با یک بازاریاب  و جهت هرگونه پیشنهاد از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید :

پست اکترونیک :1bazaryab.com@gmail.com

 39 تهران ، خیابان ستارخان ، سه راه تهران ویلا ، نبش کوچه مهرسر ، برج اداری تجاری تهران ویلا ، طبقه 6 ، واحد

تماس : 67584 021